Per a pagar les quotes de cada trimestre, heu de fer l'ingrés al següent compte bancari especificant el nom del participant:

 

AEIG INDIKA

Banc Sabadell

ES56 0081 0116 3800 0155 9863